nedslaget.no


  

Club 120

Logo Club 120Club 120 ble stiftet en sen kveldstime 29. mars 2008, etter en vellykket gjennomføring av Norgesmesterskap Stor bakke for juniorer i Kløvstein.

Klubben har sitt navn etter den til enhver tid gjeldende bakkerekord i Kløvsteinbakken. Eventuell halvmeter avrundes nedover til nærmeste hele meter.

Klubbens formål er å fremme interessen for hoppsporten generelt og Kløvsteinbakken spesielt. Medlemmenes behov for sosial omgang skal bli tillagt stor vekt :-)

 
    


Meldal Håndballklubb

grytting.no